Stały aparat ortodontyczny - leczenie

News

Generalnie rzecz ujmując przed rozpoczęciem każdej terapii ortodontycznej lekarz na pierwszej wizycie pobiera wyciski pod modele oraz wydaje skierowanie na zdjęcia rentgenowskie. Następnie po dokładnym zanalizowaniu modeli i zdjęć rentgenowskich Pacjenta, dokładnie planuje leczenie - jego przebieg i rodzaj aparatu. Potem, na kolejnej wizycie przedstawia ten dokładny plan leczenia. Zazwyczaj, w leczeniu ortodontycznym można zastosować aparat zdejmowany (ruchomy) bądź stały. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący leczenia ortodontycznym aparatem stałym. Przeczytaj go koniecznie!
Na czym polega leczenie ortodontyczne aparatem stałym?
Zacznijmy od tego, że w przypadku planowanego leczenia aparatem stałym, jeżeli nie ma konieczności leczenia bądź usuwania zębów, na tej wizycie, ewentualnie następnej możliwe jest założenie aparatu. Przede wszystkim, jeżeli na zęby trzonowe zakładane będą pierścienie niezbędne jest założenie na te zęby tak zwanych gumek separacyjnych. Warto wspomnieć także o tym, że zakładanie aparatu trwa około 40 minut. Generalnie rzecz ujmując zabieg ten wymaga czasu, gdyż lekarz ortodonta dokładnie pozycjonuje zamek na każdym zębie, a następnie w zamki mocuje odpowiedni łuk ortodontyczny.
Jak przebiega leczenie ortodontyczne aparatem stałym?
Generalnie rzecz ujmując wizyty kontrolne odbywają się średnio co 6 tygodni. Musisz wiedzieć, że podczas tych wizyt ortodonta aktywuje aparat oraz ocenia postępy leczenia. Ponadto warto wspomnieć także o tym, że czasami dla dobrego efektu leczenia niezbędne jest noszenie tak zwanych, wyciągów elastycznych, ich rodzaj i czas noszenia dokładnie określa lekarz.
Jak długo trwa leczenie ortodontyczne aparatem stałym?
Trzeba przyznać, że czas leczenia aparatem stałym wynosi średnio 2 lata, zależy on w dużej mierze od stopnia nasilenia wady przed rozpoczęciem terapii. Dodatkowo, zazwyczaj w czasie leczenia wykonywane jest kontrolne zdjęcie rentgenowskie na podstawie, którego lekarz ocenia dokładnie czy zęby ustawione są prawidłowo. Musisz wiedzieć także o tym, że podczas całej terapii konieczne jest utrzymanie idealnej higieny jamy ustnej.
Co się dzieje po zakończeniu leczenia ortodontycznego aparatem stałym?
Przede wszystkim, po zakończeniu leczenia ortodonta zdejmuje aparat, oczyszcza dokładnie zęby oraz pobiera wyciski pod aparaty retencyjne. Generalnie rzecz ujmując leczenie retencyjne trwa minimum rok. Przede wszystkim, pacjent użytkuje aparat ruchomy (płytkę retencyjną) w górnym łuku. Musisz pamiętać, że początkowo płytka ta powinna być noszona całą dobę, po około 3 miesiącach można ograniczyć czas jej noszenia. Natomiast w dolnym łuku lekarz zakłada stały reteiner od strony językowej zębów przednich. Warto wspomnieć także o tym, że wizyty kontrolne z aparatami retencyjnymi odbywają się średnio co 3 miesiące. Dodatkowo trzeba pamiętać, że jest to również bardzo ważny etap leczenia, gdyż aparaty retencyjne stabilizują nowe pozycje zębów.